Наша адреса
Мапа проїзду

вул. За Рудкою, 35

Телефон гарячої лінії:
0352 52-64-22


[email protected]Графік роботи

Понеділок – П’ятниця
з 08:00 год. до 17:00 год.

Обідня перерва
з 13:00 год. до 13:48 год.

Вихідні дні
субота, неділя

Запобігання проявам корупції

Документи з оцінки антикорупційних ризиків у РОВР у Тернопільській області за 2018 рік

ДЕРЖВОДАГЕНТСТВО УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

 

 

Н А К А З

 

11 січня 2018 р.                          Тернопіль                                                № 4

 

 

Про затвердження Плану заходів

щодо запобігання корупційним і

злочинним проявам

 

         З метою систематизації у 2018 році роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам та забезпечення безумовного виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від  7 квітня 2011 року № 3206-VI

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити План заходів щодо запобігання та протидії корупції у Тернопільському обласному управлінні водних ресурсів на 2018 рік (додається).

2. Начальникам міжрайонних управлінь водного господарства до 15 лютого 2018 року затвердити в установленому порядку відповідні заходи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам в очолюваних ними управліннях.

3. Щоквартально інформувати Тернопільське облводресурсів про стан виконання заходів щодо запобігання корупційним і злочинним проявам.

4. Начальникам міжрайонних управлінь, керівникам усіх підрозділів облводресурсів забезпечити безумовне виконання заходів.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

 

 

В.о. начальника облводресурсів                                               В.В. Гончар

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Тернопільського облводресурсів

№ 4 від 11 січня 2018 року

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та протидії корупції у Тернопільському обласному управлінні водних ресурсів на 2018 рік

 

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Відповідальні за виконання

1.

Відповідно до положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забезпечити впровадження механізмів попередження корупції

Постійно

Начальники відділів

 Начальники МУВГ

М.М.Федоров

Л.В. Кулик

2.

Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам корупції

Постійно

Начальники відділів

 Начальники МУВГ

М.М.Федоров

Л.В. Кулик

3.

Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацію бюджетних програм відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм.

Постійно

Відділ економіки

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

В.Віт.Гончар

О.М. Пудлик

4.

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах.

Постійно

Відділ економіки

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

В.Віт.Гончар

О.М. Пудлик

5.

При здійснені державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за відкритою процедурою торгів.

Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель.

Постійно

Заступник начальника управління

Начальники МУВГ

В.В. Гончар

Г.К. Марціяш

6.

З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками апарату та водогосподарських організацій.

Постійно

Начальники МУВГ

 Начальників відділів

Начальники МУВГ

Начальники відділів

7.

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат, забезпечити щомісячний дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками.

Щомісячно інформувати про стан розрахунків із заробітної плати Держводагентство України.

Протягом року

Відділ економіки

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 Начальники МУВГ

В.Віт.Гончар

О.М. Пудлик

8.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів на надання платних послуг.

Протягом року

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Провідний юрисконсульт

Начальники МУВГ

О.М. Пудлик

 

 

М.М.Федоров

9.

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та  недопущення виникнення нової дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”.

Постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 Начальники МУВГ

О.М. Пудлик

10.

Забезпечити безумовне виконання плану внутрішнього аудиту на 2016 рік в підвідомчих управліннях.

Протягом року

Провідний аудитор

В. Г. Конєнков

11.

Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегії облводресурсів питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами.

Не менше 1 разу в півріччя

Провідний юрисконсульт

Відділ економіки

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Начальники МУВГ

М.М.Федоров

В.Віт.Гончар

О.М. Пудлик

В.Г.Конєнков

 

12.

Забезпечити відкритість і прозорість у фінансовій діяльності. Систематично висвітлювати на веб-сайті діяльність управління водних ресурсів, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам.

Протягом року

Начальники відділів

 Начальники МУВГ

В.Віт.Гончар

О.М. Пудлик

М.А. Герзун

13.

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення на веб-сайтах управлінь необхідної інформації щодо надання платних послуг, які надаються та порядку їх отримання.

Постійно

Провідний інженер із застосування комп’ютерів

 Провідний фахівець

В

М.А. Герзун

14.

Забезпечити тісну співпрацю з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.

Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення.

Постійно

Начальники МУВГ

Провідний юрисконсульт

Інспектор з питань запобігання та вияв. корупції І кат.

М.М.Федоров

15.

Під час проведення навчання працівників водогосподарських управлінь на базі обласного управління водних ресурсів в обов’язковому порядку передбачити вивчення антикорупційного законодавства із залученням фахівців правоохоронних органів. Протягом року

Провідний юрисконсульт

Провідний фахівець

 Начальники МУВГ

М.М.Федоров

М.А. Герзун

 

16. Систематично інформувати Держводагентство про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції в облводресурсів. Щокварталу  до 10 числа

Провідний юрисконсульт

М.М.Федоров

 

 

Виконання заходів щодо запобігання корупційним та злочинним проявам за 2017 рік.

Тернопільським облводресурсів у 2017 році проводились відповідні заходи по запобіганню корупційним та злочинним проявам, які спрямовані на забезпечення фінансової дисципліни, збереження державної власності, раціональне використання державних коштів, запобігання зловживанням у процесі закупівель.

З цією метою в управлінні здійснюється систематичний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо укладання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товаро-матеріальних цінностей та контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення державних закупівель.

В облводресурсів та міжрайонних управліннях водного господарства створені і діють тендерні комітети, які відповідають за виконання вимог чинного законодавства при проведенні публічних закупівель.

План державних закупівель облводресурсів на 2018 рік розміщений на (ПРОЗОРО ) і складає 3480,6 тис. грн.

Протягом звітного періоду на веб-сайті Тернопільського облводресурсів надавалась і своєчасно оновлювалась необхідна інформація щодо надання платних послуг, які надаються, порядку їх отримання та середня ціна послуги.

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат в облводресурсів проводиться щомісячний контроль за станом розрахунків з працівниками.

Також ведеться систематична робота по зміцненню розрахункової дисципліни. Щоквартально розробляються та реалізовуються заходи, спрямовані на недопущення та виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Передача майна в оренду проводиться з дотриманням вимог чинного законодавства та на конкурсній основі, при цьому дотримуються вимоги чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету з висвітленням на веб-сайтах облводресурсів та Фонду державного майна. На веб-сайті Тернопільського облводресурсів розміщена інформація про порядок укладання договорів оренди земельних ділянок та водних об'єктів, додаткових угод до них та угод про їх розірвання.

Ведеться дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією програм відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм.

Для забезпечення ефективною використання бюджетних коштів в усіх договорах на виконання робіт, надання платних послуг, придбання матеріально-технічних ресурсів передбачені санкції до порушників договорів.

Щомісячно апаратом облводресурсів проводиться аналіз фактичних видатків як загального так і спеціального фондів, фінансово-господарської діяльності управлінь, ефективності використання техніки, фонду оплати праці, а щоквартально зведені результати роботи водогосподарських управлінь області висвітлюються в інформаційно-аналітичному бюлетені.

З метою забезпечення ефективного використання водних об'єктів в області, а також усунення наявних недоліків у використанні водних ресурсів на орендованих та безгосподарних водних об'єктах, покращення водності в області проводилась співпраця з районними державними адміністраціями.

Проводиться співпраця з управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації по питаннях погодження спецдозволів на користування надрами з метою видобування місцевих матеріалів (пісок, камінь, торф) родовищами області.

У зв'язку з виникненням випадку конфлікту інтересів в обласному управлінні водних ресурсів за допущенні порушення при виконанні посадових обов'язків відповідальні особи попередженні, а також зобов'язано вживати відповідні заходи з попередження виникнення випадків конфлікту інтересів у водогосподарських організаціях області шляхом проведення навчань із залученням спеціалістів правоохоронних органів та юстиції, здійснювати систематичні перевірки та своєчасно повідомляти керівника управління та Держводагентство про виникнення таких випадків.

З цією метою в управлінні проведено навчання на тему: «Дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами.» Навчання проводилось з участю спеціалістів Головного територіального управління юстиції, а також спеціалісти управління брали участь в постійно діючому обласному семінарі, яке проводить Головне територіальне управління юстиції.

На виконання Доручення Держводагентства України «Щодо електронного декларування» від 08.12.2017 № 7058/22/11-17 у Тернопільському обласному управлінні водних ресурсів та підвідомчих управліннях проведена відповідна робота по інформуванню суб'єктів декларування щодо підготовки до чергового етапу електронного декларування, а саме:

-         уточнено списки осіб декларування;

-         дана вказівка всім особам декларування перевірити адреси електронної поштової скриньки в персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій, а також термін дії та працездатність електронного цифрового підпису для роботи з Єдиним державним реєстром.

Внаслідок проведення перевірки декларацій, моніторинг Єдиного державного реєстру засвідчив, що деякими працівниками Тернопільського облводресурсів в е-деклараціях за 2016 рік не повною мірою відображено інформацію, передбачено ст. 46 Закону та Роз'ясненнями щодо застосування окремих положень цього Закону, затверджених рішенням №3 НАЗК від 11.08.2016 року, а прокуратура Тернопільської області направила на адресу управління Подання ( в порядку частини 3 статті 65 Закону України « Про запобігання корупції ».

З огляду на викладене в Поданні прокуратури, керуючись статтями 1,65 Закону України « Про запобігання корупції » було організоване службове розслідування за фактами порушення вимог фінансового контролю працівниками управління. За результатами розслідування посадових осіб, у яких виявлено порушення у поданих е-деклараціях, зобов'язано внести відповідні зміни до них, та вказано на недопущення фактів порушення вимог фінансового контролю у майбутньому. На Подання прокуратури надано обгрунтовану відповідь.

З метою забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності на веб-сайті висвітлюються питання, пов'язані з використанням бюджетних коштів, створено сторінку для звернень громадян.

У 2017 році до Тернопільського облводресурсів надійшло 22 звернення від громадян. Відповідно до встановленого графіка здійснювався особистий прийом громадян начальником облводресурсів. Всього на особистому прийомі громадян до керівництва звернулося 15 осіб, поштою надійшло 6 звернень, від інших органів, установ, організацій - 1. Звернення стосувалися питань: щодо підтоплення земельної ділянки; щодо відновлення озера в с. Підгороднє Тернопільського району; щодо експлуатації водного об'єкта в с. Сапанів Кременецького району; надання матеріальної допомоги та інші. По всім зверненням надані відповідні роз'яснення та пропозиції

Протягом зазначеного періоду на адресу Тернопільського обласного управління водних ресурсів надійшло 10 запитів на отримання публічної інформації: 1 адвокатський запит, 3 від громадян, 6 від юридичних осіб. Запити стосувались питань:

-   щодо надання інформації про схеми річок, озер, ставків на території області;

-   щодо надання інформації про гідротехнічну споруду - ставку в с.Вишнівці;

-   щодо надання інформації про забір, використання води та відведення стоків по районах області;

-   щодо надання інформації про гідротехнічні споруди, дамби, водосховища на території області;

-   щодо надання інформації по звітності 2-ТП (водгосп);

-   інші.

Відповіді на запити та довідкова інформація надавалась запитувачам у визначені терміни та відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стан роботи щодо запобігання корупційним та злочинним проявам знаходиться на постійному контролі керівництва управління. Питання запобігання корупційним проявам та службовим злочинам систематично розглядаються на оперативних нарадах.

Інформація

Прогноз погоди

https://www.vodgosp.te.ua/

 

Стан гідрологічної обстановки на річках Тернопільської області 02.08.2019 р.

 

Водомірні пости річки Дністер

Рівень води над «0» графіка поста

Зміна рівня води за добу

 

Галич

128 см

+1

Нижнів

229 см

-5

Заліщики

262 см

      -2

 

Штормове попередження

-