Наша адреса
Мапа проїзду

вул. За Рудкою, 35

Телефон гарячої лінії:
0352 52-64-22


[email protected]Графік роботи

Понеділок – П’ятниця
з 08:00 год. до 17:00 год.

Обідня перерва
з 13:00 год. до 13:48 год.

Вихідні дні
субота, неділя

Інформаційно-дорадчий центр

Відповідно до наказу облводгоспу від 18 січня 2007 року № 3, на базі Тернопільського міжрайонного управління водного господарства у 2007р. створено інформаційно-дорадчий центр Тернопільського обласного управління водних ресурсів.

ПОЛОЖЕННЯ

про інформаційно-дорадчий центр Тернопільського обласного управління водних ресурсів

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблене на виконання наказу Тернопільського обласного управління водних ресурсів (облводресурсів) від 18 січня  2007 р. № 3.
Положенням визначаються основні завдання, порядок створення і організації роботи інформаційно-дорадчого центру, встановлюються загальні вимоги до його оснащення та змісту роботи.
1.2. Інформаційно-дорадчий центр  облводресурсів є організаційним та консультативно-методичним осередком пропаганди діяльності водогосподарських організацій та надання дорадчих послуг з впровадження досягнень науки і техніки, передових технологій в зоні осушення.
1.3. Інформаційно-дорадчий центр облводресурсів створюється на базі одного із міжрайонних управлінь водного господарства наказом облуправління “Тернопільводгосп”.
1.4. Діяльність інформаційно-дорадчого центру здійснюється згідно із директивними та нормативними документами Держводгоспу України та даним Положенням.

2. Основні завдання та зміст роботи інформаційно-дорадчого центру

2.1. Основним завданням інформаційно-дорадчого центру облводресурсів є надання інформаційно-консультативних та дорадчих послуг з питань експлуатації осушувальних систем, гідротехнічних споруд і водних об’єктів та впровадження передових технологій на осушуваних землях.
2.2. Відповідно до основних завдань, зазначених у п.2.1. даного Положення, інформаційно-дорадчим центром здійснюються  такі роботи:
2.2.1. Накопичення банку даних та інформаційно-дорадче сервісне обслуговування по впровадженню досягнень науки і техніки, передового досвіду в галузі меліорації і водного господарства, зокрема, використання осушуваних земель.
2.2.2.  Розповсюдження серед сільгоспвиробників науково обгрунтованих рекомендацій щодо використання осушуваних земель та експлуатації осушувальних систем.
2.2.3. Надання практичної допомоги сільгоспвиробникам у вирішенні питань, пов’язаних з будівництвом та реконструкцією осушувальних систем і їх елементів.
2.2.4. Надання послуг з обстеження гідрогеолого-меліоративного стану сільськогосподарських угідь, виконання польових і лабораторних робіт з вивчення гідрогеологічних і грунтово-меліоративних умов в зонах впливу меліоративних систем.
2.2.5. Розроблення пропозицій з питань поточного і перспективного регулювання водно-повітряного режиму меліорованих земель та  гідрогеологічного режиму на прилеглих територіях.
2.2.6. Надання консультацій і рекомендацій щодо режиму експлуатації водосховищ і ставків, ремонту гідротехнічних споруд.
2.2.7. Надання консультацій і питань водопостачання населених пунктів і окремих підприємств та господарств.

3. Обладнання інформаційно-дорадчого центру

3.1. Інформаційно-дорадчий центр обладнується за проектом, складеним з урахуванням специфіки регіону і діяльності водогосподарських організацій області.
3.2. Для обладнання інформаційно-дорадчого центру надається окреме приміщення, де розміщуються виставочні стенди та інші наочні засоби.
3.3. Планування приміщення інформаційно-дорадчого центру та розміщення в ньому робочих місць і устаткування здійснюється згідно з вимогами ДБН В.2.2-9-99 “Громадські будівлі та споруди”.
3.4. Інформаційно-дорадчий центр повинен бути оснащений:
3.4.1. Актами законодавства з питань меліорації і водного господарства, нормативно-правовими документами Держводгоспу України, рішеннями місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування, директивними, інструктивними та іншими матеріалами.
3.4.2. Стендами, плакатами, схемами, макетами та іншими наочними засобами.
3.4.3. Натуральними зразками матеріалів, виробів, інвентаря, приладів тощо.

4. Організація роботи інформаційно-дорадчого центру

4.1. Організацію роботи інформаційно-дорадчого центру забезпечує відповідальна особа, призначена наказом облводресурсів.
4.2. Відповідальність за створення і обладнання інформаційно-дорадчого центру та контроль за його роботою покладається на власника приміщення центру.
4.3. Особа відповідальна за організацію інформаційно-дорадчого центру:
4.3.1. Забезпечує справний стан обладнання центру;
4.3.2. Готує і подає пропозиції щодо удосконалення форм і методів роботи та оснащення центру.
4.3.3. Сприяє забезпеченню високої ефективності діяльності центру, впровадженню та ефективному використанню наочних засобів і довідково-інформаційних матеріалів.


Інформаційно-дорадчий центр облводресурсів обладнений 5-ма стендами:

  • “Тернопільське обласне управління водних ресурсів (облводресурсів)”;
  • “Використання і охорона вод та відтворення водних ресурсів”;
  • “Проведення ремонтно-експлуатаційних робіт на меліоративних системах”;
  • “Водогосподарське будівництво”;
  • “Надання послуг ремонтно-механічними майстернями, автотранспортом і механізмами”.
Кожний стенд обладнаний поличкою з документами, кошторисами, калькуляціями та іншими рекламними матеріалами.

Встановлена також відеоапаратура.

Інформація