Наша адреса
Мапа проїзду

вул. За Рудкою, 35

Телефон гарячої лінії:
0352 52-64-22


[email protected]Графік роботи

Понеділок – П’ятниця
з 08:00 год. до 17:00 год.

Обідня перерва
з 13:00 год. до 13:48 год.

Вихідні дні
субота, неділя

Діяльність лабораторії

Моніторинг водних ресурсів Тернопільської області здійснює лабораторія моніторингу вод та ґрунтів облводресурсів.

Лабораторія атестована на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду (Свідоцтво про атестацію № 238 видано 14.12.2015 року, чинно до 14.12.2020 року).

Об’єктами вимірювань, що виконує лабораторія відповідно до заявленої галузі атестації, є: поверхневі, зворотні (дренажні, стічні), підземні води та ґрунти, в яких визначаються хімічні, радіологічні показники якості води та фізико-хімічні властивості ґрунтів.

Лабораторія здійснює контроль якості поверхневих вод за хімічними і радіологічними показниками відповідно до «Програми державного моніторингу довкілля в частині здійснення Держводагентством України контролю за якістю поверхневих вод», затвердженої наказом Держводагентства України від 10.02.2015 р. № 14.

Відповідно до Програми лабораторією здійснюється контроль якості поверхневих водойм області за 33 гідрохімічними показниками: алюміній, амоній-іон, аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР), біохімічне споживання кисню, водневий показник (рН), гідрокарбонат-іони, жорсткість, лужність загальна, завислі речовини, залізо загальне, запах, кальцій, калій, кольоровість, магній, марганець, мідь, нафтопродукти, натрій, нітрат-іони, нітрит-іони, прозорість, розчинений кисень, сульфат-іони, сухий залишок, температура, фосфат-іони, феноли, хімічне споживання кисню, хлорид-іони, хром загальний, хром (III), хром (VI), та радіологічним – вміст цезію-137.

Відбір поверхневих вод та виконання вимірювань показників якості здійснюється щоквартально у визначених Програмою пунктах спостереження:

басейн ріки Дніпро:

 • р. Іква, права притока р. Стир, м. Кременець;
 • р. Горинь, права притока р. Прип'ять, м. Вишнівець;
 • р. Горинь, права притока р. Прип'ять, смт. Ланівці;

басейн ріки Дністер:

 • р. Золота Липа, м. Бережани;
 • р. Стрипа, м. Бучач;
 • р. Збруч, смт. Підволочиськ;
 • р. Збруч, смт. Скала-Подільська;
 • р. Коропець, смт. Козова, Козівське водосховище;
 • р. Серет, В. Івачів, Івачівське водосховище;
 • р. Серет, м. Тернопіль, Тернопільське водосховище;
 • р. Серет, с. Касперівці, Касперівське водосховище;
 • р. Нічлава, м. Борщів, Борщівське водосховище;
 • р. Циганка, с. Мушкатівка, Мушкатівське водосховище.

Вимірювання показників якості і властивостей поверхневих вод проводиться згідно вимог чинних методик виконання вимірювань.

Отримані лабораторією результати на основі довгострокових систематичних досліджень забезпечують:

 • аналіз екологічного стану довкілля та прогнозування його змін;

інформаційно-аналітичне обґрунтування прийняття рішень у галузі охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів;

 • інформаційне забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацією з екологічних питань.

Нормативним документом, що регламентує якість поверхневих вод за гідрохімічними показниками є СанПіН 4630-88 (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення), а за радіологічними показниками – ДР-2006 (Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Сs137 та Sr90 у продуктах харчування та питній воді). Оцінка якості поверхневих вод здійснюється на основі порівняння показників з відповідними значеннями їх граничнодопустимих концентрацій (ГДК).

Відповідно до Програми робіт з моніторингу на меліорованих та прилеглих до них земель лабораторією на 4 еталонних системах виконується комплекс лабораторних досліджень: вимірювання показників якості поверхневих, зворотних (дренажних), підземних (ґрунтових) вод за 24 гідрохімічними показниками та фізико-хімічних властивостей ґрунтів за 31 показником.

До фізико-хімічних властивостей ґрунтів, що визначаються лабораторією належать: амоній обмінний, агрегатний склад, водневий показник сольової витяжки, гідролітична кислотність, вологість границі розкочування, вологість границі текучості, вологість максимальна гігроскопічна, гранулометричний склад, зольність, хімічний аналіз складу водної витяжки, гумус, ємність катіонного обміну, заліза рухомі сполуки, калію рухомі сполуки, кальцій обмінний, магній обмінний, нітрат-іони, основи поглинуті, фосфору рухомі сполуки, щільність, щільність часток ґрунту.

Згідно Постанови КМУ від 26.10.2011 року № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів» лабораторією надаються платні послуги:

 • видача розрахунків та рекомендацій з питань проведення аналізу складу стічних вод та періодичності оцінки їх параметрів під час скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, якості води у контрольних створах під час забору та використання водних ресурсів;
 • відбір проб ґрунтів, поверхневих, підземних, зворотних і стічних вод, вимірювання показників їх якості, визначення властивостей ґрунтів.

 

Згідно галузі атестації лабораторія виконує вимірювання якості поверхневих, дренажних, підземних та зворотних (стічних) вод та ґрунтів за такими показниками:

Вода

Ґрунти

поверхнева

підземна

зворотна

дренажна

стічна

Алюміній

Алюміній

Алюміній

Алюміній

Водневий показник (рН) водної витяжки

Амоній-іони

Амоній-іони

Амоній-іони

Амоній-іони

Щільний залишок водної витяжки

АПАР

АПАР

АПАР

АПАР

Кальцій водної витяжки

Біохімічне споживання кисню

Водневий показник (pH)

Водневий показник (pH)

Біохімічне споживання кисню

Магній водної витяжки

Водневий показник (pH)

Гідрокарбонат-іони

Гідрокарбонат-іони

Водневий показник (pH)

Сульфат-іони водної витяжки

Гідрокарбонат-іони

Жорсткість

Жорсткість

Завислі речовини

Хлорид-іони водної витяжки

Жорсткість

Завислі речовини

Завислі речовини

Залізо загальне

Карбонат-іони водної витяжки

Завислі речовини

Залізо загальне

Залізо загальне

Марганець

Бікарбонат-іони водної витяжки

Залізо загальне

Запах

Запах

Мідь

Калій водної витяжки

Запах

Кальцій

Кальцій

Нафтопродукти

Натрій водної витяжки

Кальцій

Калій

Калій

Нітрат-іони

Водневий показник (рН) сольової витяжки

Калій

Кольоровість

Кольоровість

Нітрит-іони

Щільність часток ґрунту

Кольоровість

Магній

Магній

Розчинений кисень

Кальцій обмінний

Магній

Марганець

Марганець

Сульфат-іони

Магній обмінний

Марганець

Мідь

Мідь

Сухий залишок

Ємність катіонного обміну

Мідь

Нафтопродукти

Нафтопродукти

Температура

Гумус (органічна речовина)

Нафтопродукти

Натрій

Натрій

Фосфат-іони

Фосфору рухомі сполуки, масова частка в ґрунті

Натрій

Нітрат-іони

Нітрат-іони

Феноли

Калію рухомі сполуки, масова частка в ґрунті

Нітрат-іони

Нітрит-іони

Нітрит-іони

Хімічне споживання кисню

Агрегатний склад

Нітрит-іони

Прозорість

Прозорість

Хлорид-іони

Гранулометричний склад

Прозорість

Сульфат-іони

Сульфат-іони

Хром (III)

Вологість максимальна молекулярна

Розчинений кисень

Сухий залишок

Сухий залишок

Хром (VI)

Нітрат-іони (азот нітратний)

Сульфат-іони

Температура

Температура

Хром загальний

Кислотність гідролітична

Сухий залишок

Фосфат-іони

Фосфат-іони

 

Заліза рухомі сполуки

Температура

Феноли

Феноли

 

Вологість границі розкочування

Фосфат-іони

Хлорид-іони

Хлорид-іони

 

Вологість границі текучості

Феноли

Хром (III)

Хром (III)

 

Основи поглинуті

Хімічне споживання кисню

Хром (VI)

Хром (VI)

 

Щільність

Хлорид-іони

Лужність загальна

Хром загальний

 

Зольність

Хром (III)

Хром загальний

 

 

Амоній обмінний, масова доля в ґрунті

Хром (VI)

 

 

 

Вологість

Хром загальний

 

 

 

 

Лужність загальна        

Цезій-137, Бк/дм

 

 

 

 

Всього:        34

30

29

23

31

 

Діяльність лабораторії моніторингу вод та грунтів у 2017 році

Відповідно до «Програми державного моніторингу довкілля в частині здійснення Держводагентством України контролю за якістю поверхневих вод» затвердженої наказом Держводагентства України від 10.02.2015 №14, лабораторією моніторингу вод та грунтів облводресурсів проводиться щоквартальний відбір поверхневих вод у 13 створах, з них 10 в басейні ріки Дністер та 3 в басейні ріки Дніпро. Лабораторією протягом 2017 року було відібрано 60 проб поверхневих вод та виконано 2108 вимірювань якості поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками відповідно до чинних МВВ. Інформація про якісний стан поверхневих вод області в контрольних створах надається в установленому порядку до Дністровсько-Прутського та Дніпровського басейнових управлінь водних ресурсів, а також органам виконавчої влади.

За 12 місяців 2017 року працівниками лабораторії було виконано 2304 вимірювань при здійсненні гідрохімічних досліджень на меліорованих землях, 2190 вимірювань вологості грунту, 140 вимірювань хімічного складу водної витяжки, 168 вимірювань агрохімічних властивостей грунтів, 1110 вимірювань кислотності грунтів відповідно до Програми робіт по моніторингу на меліорованих та прилеглих до них земель.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011р. № 1101 на договірних умовах виконано 5375 вимірювань показників складу та властивостей поверхневих, підземних, зворотних вод та агрохімічних властивостей ґрунтів.

За результатами досліджень значного перевищення допустимих норм забруднення поверхневих водних об’єктів не встановлено.

Інформація

Прогноз погоди

https://www.vodgosp.te.ua/

 

Стан гідрологічної обстановки на річках Тернопільської області 02.08.2019 р.

 

Водомірні пости річки Дністер

Рівень води над «0» графіка поста

Зміна рівня води за добу

 

Галич

128 см

+1

Нижнів

229 см

-5

Заліщики

262 см

      -2

 

Штормове попередження

-