Наша адреса
Мапа проїзду

вул. За Рудкою, 35

Телефон гарячої лінії:
0352 52-64-22


[email protected]Графік роботи

Понеділок – П’ятниця
з 08:00 год. до 17:00 год.

Обідня перерва
з 13:00 год. до 13:48 год.

Вихідні дні
субота, неділя

Звітність 2ТП (водгосп)

КОДИ 
основних забруднюючих речовин

Код

Назва речовини

Код

Назва речовини

01

Алюміній

29

Нікель

02

Азот амонійний

30

Нітрати

03

Азот загальний

31

Нітрити

04

Анілін

32

Олово

05

БСК5

33

Пестициди

06

Бензол

34

Роданіди

07

Ванадій

35

Ртуть

08

Вісмут

36

Сапонін

09

Вуглеводи ароматичні

37

Свинець

10

Гідрокарбонати

38

Сірководень

11

Дихлоретан

39

СПАР (синтетичні поверхнево-активні речовини)

12

Жири, масла

40

Сульфати

13

Завислі речовини

41

Сурма

14

Залізо

42

Сухий залишок

15

Кадмій

43

Танін

16

Калій

44

Титан

17

Кальцій

45

Толуол

18

Карбамід

46

Феноли

19

Кобальт

47

Формальдегід

20

Літій

48

Фосфати

21

Магній

49

Фосфор загальний

22

Марганець

50

Фтор

23

Метанол

51

Хлориди

24

Миш’як

52

Хром загальний

25

Мідь

53

Хром шестивалентний

26

Молібден

54

ХСК

27

Натрій

55

Цинк

28

Нафтопродукти

56

Ціаніди

 

ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ВОДОКОРИСТУВАННЯ

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про використання води

за 20__ рік

Подають

Терміни подання

Форма № 2ТП-водгосп

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

16 березня 2015 року № 78

 

за погодженням з Держстатом

Водокористувачі, діяльність яких пов’язана із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин

 

оригінал – організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства,

за місцем здійснення водокористування

Не пізніше 01 лютого наступного за звітним року

Платники рентної плати за спеціальне використання води разом з податковими деклараціями із зазначеної плати

 

копію з відміткою про одержання (штампом організації, що прийняла оригінал звіту, датою) – до територіального органу ДФС за місцем податкової реєстрації

Устроки, визначені податковим законодавством для подання податкових декларацій з рентної плати за спеціальне використання води за IVквартал

 

Респондент:

Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ____________________________________

Місцезнаходження/місце проживання: ________________________________________

________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок/площа тощо,

________________________________________________________________________

№ будинку/корпусу, № квартири/офіса)

 

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер* ____________________________________

Код водокористувача _______________________________________________________

КВЕД ____________________________________________________________________

Код приналежності до платника єдиного податку четвертої групи ___________________

Місце здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності _________________

_________________________________________________________________________

 

Кількість заповнених рядків таблиці 1

 

 

Відмітка про одержання

(штамп організації, що прийняла Звіт, дата)

Кількість заповнених рядків таблиці 2

 

 

Кількість бланків, на яких складено Звіт

 

 

Бланк №

 

 

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Таблиця 1. Забір, використання, передача та втрати води

тис. куб. м

№ рядка

Назва джерела водопостачання або водокористу-вача

КОДИ

Відстань від гирла,

км

Забрано або одержано води за рік

 

усього

у тому числі за місяцями

 

типу джерела та водокористувача, що передає

поверхневого водного об’єкта (джерела постачання)

категорії якості води

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 
 

А

Б

В

Г

Д

Е

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

 

          /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

          /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

          /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

          /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

          /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис. куб. м

№ рядка

Ліміт викори-стання

Фактично використано води за рік

Передано іншим водокористувачам за рік

Втрати води за рік

усього

у тому числі на потреби

на інші потреби

без використання

після використання

питні і санітарно-гігієнічні

виробничі (техноло-гічні)

зрошен-ня

питні і санітарно-гігієнічні користувачів, що не звітують

код виду викори-стання

об’єм

код категорії якості води

об’єм

код категорії якості води

об’єм

А

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Водовідведення

№ рядка

Назва приймача зворотних (стічних) та інших вод

КОДИ

Відстань від гирла, км

Відведено зворотних (стічних) вод за рік, тис. куб. м

типу приймача

поверхневого водного об’єкта

категорії якості

усього

забруднених

норма-тивно-чистих (без очистки)

нормативно-очищених на очисних спорудах

без очистки

недостат-ньо очищених

біологічної очистки

фізико-хімічної очистки

механічної очистки

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ рядка

Вміст основних забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах

А

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Сторінки: 1 2

Інформація

Прогноз погоди

https://www.vodgosp.te.ua/

 

Стан гідрологічної обстановки на річках Тернопільської області 02.08.2019 р.

 

Водомірні пости річки Дністер

Рівень води над «0» графіка поста

Зміна рівня води за добу

 

Галич

128 см

+1

Нижнів

229 см

-5

Заліщики

262 см

      -2

 

Штормове попередження

-