Наша адреса
Мапа проїзду

вул. За Рудкою, 35

Телефон гарячої лінії:
0352 52-64-22


ternopil@vodgosp.te.uaГрафік роботи

Понеділок – П’ятниця
з 08:00 год. до 17:00 год.

Обідня перерва
з 13:00 год. до 13:48 год.

Вихідні дні
субота, неділя

Хімічний аналіз води

Розчинений кисень у воді.

Наявність розчиненого кисню у воді є обов’язковою умовою існування багатьох організмів, що населяють водний об’єкт. Кисень береучасть у біологічних, біохімічних та хімічних процесах самоочищення водних об’єктів. Він використовується при розкладі розчинених органічних речовин, відмерлих рослин та тварин. При цьому складні речовини перетворюються на прості вуглекислий газ, воду, азот і знову включаються в кругообіг речовин у воді. Дефіцит кисню негативно впливає на інтенсивність процесів самоочищення, що є надзвичайно важливо в умовах постійного антропогенного впливу на водні об’єкти. Кисневий режим водойм має велике значення для оцінки якості природних вод.

Кисень знаходиться в природній воді у вигляді розчинених молекул. На кількісний вміст розчиненого кисню у воді впливають два протилежно спрямовані процеси: перші збагачують воду газом, а інші, навпаки, зменшують його вміст. Кисень надходить до води з атмосферного повітря, а також внаслідок процесу фотосинтезу водних рослин. Насичення киснем з атмосфери відбувається лише на поверхні водойми і залежить від температури, атмосферного тиску і мінералізації води. Швидкість процесу насичення підвищується із зменшенням температури, підвищенням тиску і зменшенням мінералізації. Насичення киснем водойм в результаті фотосинтезу водних рослин відбувається за наявності сонячного світла, оптимальної температури води та наявності поживних речовин. Даний процес може відбуватися не лише на поверхні води, а й на глибині в залежності від прозорості води і достатнього проникнення сонячного світла.

До процесів, що зменшують вміст розчиненого кисню, відносять різноманітні процеси пов’язані з використанням його на окислення органічних речовин під час дихання гідробіонтів, гниття та бродіння органічних решток. Ці процеси відбуваються постійно і підсилюються з підвищенням температури.

Співвідношення інтенсивності цих двох процесів і визначає кількісний вміст розчиненого кисню у воді. Зменшення кисню вказує на забруднення органічними речовинами, а збільшення – на інтенсивність фотосинтезу при «цвітінні» води. Розрізняють сезонні і добові коливання вмісту розчиненого кисню. В денні години спостерігається підвищення кількості кисню за рахунок процесу фотосинтезу рослин, і в нічні години, навпаки, зменшення за рахунок переважання процесів дихання. В зимовий період відбувається збільшення вмісту кисню, внаслідок залежності розчинності газів від температури, а також пригнічення процесів біологічного та біохімічного окислення органічних речовин. Також можливе обмеження насичення води киснем з повітря внаслідок значного крижаного покриву водойм, дефіцит кисню може сягнути критичного рівня і викликати загибель риби. В літні жаркі дні спостерігається різке зниження кисню у воді, що зумовлене зменшенням його поглинання з атмосферного повітря і збільшенням процесів окислення органічних речовин. Гострий дефіцит кисню спостерігається при «цвітінні» водойми внаслідок масового розвитку водоростей, коли в нічні години переважають процеси дихання гідробіонтів.

В річках зі швидкою течією і відсутністю застійних зон, концентрація розчиненого кисню у воді значно вища ніж у ставках та водосховищах.

Вміст розчиненого кисню в природній воді коливається в межах від 0 до 14 мгО2/дм3. Відповідно до вимог СанПіНу №4630-88 «Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення» у пробі, відібраної до 12 год дня вміст розчиненого кисню повинен становити не менше 4,0 мгО2/дм3, для водойм рибогосподарського призначення не менше 6,0 мгО2/дм3 .

Кисневий режим має значний вплив на життя водойм. Зниження вмісту розчиненого кисню до 2 мгО2/дм3 спричиняє масову загибель риб.

Фахівці лабораторії моніторингу вод та грунтів облводресурсів проводять відбір проб та визначення вмісту розчиненого кисню у поверхневих водоймах області. Вимірювання проводиться титрометрично йодометричним методом Вінклера відповідно до атестованої методики виконання вимірювання. Похибка методу становить +,- 10,0% для діапазону вимірювань вмісту розчиненого кисню від 2,0 до 14,0 мгО2/дм3.

На контрольному пункті спостереження річки Серет, ліва притока р. Дністер, 180км Тернопільське водосховище, питний в/з м. Тернопіль фахівцями лабораторії проводиться щомісячний відбір проб поверхневих вод на гідрохімічний аналіз. Кисневий режим досліджуваних водних об’єктів -задовільний.

 

Назва створу

р. Серет –м. Тернопіль,180 км, (Тернопільське водосх.)

Дата

21.01.16

17.02.16

02.03.16

15.04.16

26.05.16

13.06.16

20.07.16

Температура води, 0С

2,0

5,0

4,0

11,0

15,0

17,0

20,0

Вміст розчиненого кисню мгО2/дм3

12,32

9,84

9,68

9,12

8,80

9,52

7,76

Згідно галузі атестації лабораторія виконує аналізи поверхневих, дренажних, підземних та зворотних (стічних) вод та грунтів за такими показниками:

 

Вода

Грунти

поверхневі

підземні

зворотні

дренажні

стічні

Запах

Запах

Запах

-

Водневий показник (рН) водної витяжки

Прозорість

Прозорість

Прозорість

-

Щільний залишок водної витяжки

Кольоровість

Кольоровість

Кольоровість

-

Кальцій водної витяжки

Температура

Температура

Температура

Температура

Магній водної витяжки

Завислі речовини

Завислі речовини

Завислі речовини

Завислі речовини

Сульфат-іони водної витяжки

Водневий показник (pH)

Водневий показник (pH)

Водневий показник (pH)

Водневий показник (pH)

Хлорид-іони водної витяжки

Гідрокарбонати

Гідрокарбонати

Гідрокарбонати

-

Карбонат-іони водної витяжки

Сульфати

Сульфати

Сульфати

Сульфати

Бікарбонат-іони водної витяжки

Хлориди

Хлориди

Хлориди

Хлориди

Калій водної витяжки

Нітрити

Нітрити

Нітрити

Нітрити

Натрій водної витяжки

Нітрати

Нітрати

Нітрати

Нітрати

Водневий показник (рН) сольової витяжки

Фосфати

Фосфати

Фосфати

Фосфати

Щільність часток грунту

Кальцій

Кальцій

Кальцій

-

Кальцій обмінний

Магній

Магній

Магній

-

Магній обмінний

Жорсткість

Жорсткість

Жорсткість

-

Ємність катіонного обміну

Амоній-іони

Амоній-іони

Амоній-іони

Амоній-іони

Гумус (органічна речовина)

Залізо загальне

Залізо загальне

Залізо загальне

Залізо загальне

Фосфору рухомі сполуки, масова частка в грунті

Калій

Калій

Калій

-

Калію рухомі сполуки, масова частка в грунті

Натрій

Натрій

Натрій

-

Агрегатний склад

Марганець

Марганець

Марганець

Марганець

Гранулометричний склад

Мідь

Мідь

Мідь

Мідь

Вологість максимальна молекулярна

Хром (III)

Хром (III)

Хром (III)

Хром (III)

Нітрат-іони (азот нітратний)

Хром (VI)

Хром (VI)

Хром (VI)

Хром (VI)

Кислотність гідролітична

Хром загальний

Хром загальний

Хром загальний

Хром загальний

Заліза рухомі сполуки

Алюміній

Алюміній

Алюміній

-

Границі розкочування

Сухий залишок

Сухий залишок

Сухий залишок

Сухий залишок

Границі текучості

Розчинений кисень

-

-

Розчинений кисень

Основи поглинуті

Хімічне споживання кисню (ХСК)

-

-

Хімічне споживання кисню (ХСК)

Щільність

Біологічне споживання кисню (БСК)

-

-

Біологічне споживання кисню (БСК)

Зольність

Цезій-137, Бк/дм

-

-

-

Амоній обмінний, масова доля в грунті

Всього:        30

26

26

19

30

 

Контактний телефон: 43-41-51

Інформація

Прогноз погоди

https://www.vodgosp.te.ua/

 

Стан гідрологічної обстановки на річках Тернопільської області 24.07.2019 р.

 

Водомірні пости річки Дністер

Рівень води над «0» графіка поста

Зміна рівня води за добу

 

Галич

131 см

+15

Нижнів

235 см

+8

Заліщики

253 см

      +1

 

Штормове попередження

-