Наша адреса
Мапа проїзду

вул. За Рудкою, 35

Телефон гарячої лінії:
0352 52-64-22


ternopil@vodgosp.te.uaГрафік роботи

Понеділок – П’ятниця
з 08:00 год. до 17:00 год.

Обідня перерва
з 13:00 год. до 13:48 год.

Вихідні дні
субота, неділя

Обговорено проблеми водних ресурсів області.

24 листопада 2017 року заступник начальника облводресурсів Ярослав Вівчарук взяв участь у засіданні депутатської комісії Тернопільської обласної ради з питань екології, де розглядалися, зокрема, наявні проблеми використання водних ресурсів області. На засіданні комісії були присутні депутати обласної ради, начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, члени громадських організацій.
На запит Громадської організації «Екоальянс» обласне управління водних ресурсів надало інформацію щодо стану водних об’єктів (орендованих, безгосподарних) та гідротехнічних споруд області, придатність до використання їх за цільовим призначенням.

Довідково:

Водні ресурси відіграють важливу роль в народногосподарському комплексі, вода відноситься до найцінніших природних ресурсів і використовується для промислового і сільськогосподарського водопостачання, комунально-побутових потреб, енергетики, риборозведення, рекреаційних цілей.
Проблеми з водою з кожним роком набувають все більших масштабів. Залежність суспільства від водних ресурсів зростає, підвищуються вимоги до якості води, у наш час, коли водні ресурси забруднені і виснажені, ми усвідомлюємо обмеженість та вразливість водних ресурсів.
Для обласного управління водних ресурсів найважливішим завданням є забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідних обсягах і нормативної якості, що є стратегічно важливим для нашої області.
Державний облік водокористування в області здійснює облводресурсів на основі наданих водокористувачами звітів про використання води за формою 2ТП (водгосп) – річна. Обліком охоплені всі основні підприємства, установи і організації області.
Згідно даних статзвітності в 2016 році забрано води 49,61 млн.м3, в т.ч. підземної 25,45 млн.м3, поверхневої – 24,16 млн.м3.
Відведено зворотних вод у поверхневі водойми 30,13 млн.м3, з них:

 • забруднених – 2,454 млн.м3 ,
 • нормативно-очищених – 16,85 млн.м3,
 • нормативно-чистих – 10,82 млн.м3.

Відповідно до «Програми державного моніторингу довкілля в частині здійснення Держводагентством України контролю за якістю поверхневих вод» затвердженої наказом Держводагентства України від 10.02.2015 №14, лабораторією облводресурсів проводиться щоквартальний відбір поверхневих вод у 13 створах, з них 10 в басейні ріки Дністер та 3 в басейні ріки Дніпро. Лабораторією моніторингу вод та грунтів протягом 10 місяців 2017 року було відібрано 54 проби поверхневих вод та виконано 1836 вимірювань якості поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками відповідно до чинних МВВ. Інформація про якісний стан поверхневих вод області в контрольних створах надається в установленому порядку до Дністровсько-Прутського та Дніпровського басейнових управлінь водних ресурсів, а також органам виконавчої влади.
За 10 місяців 2017 року працівниками лабораторії було виконано 2304 вимірювань при здійсненні гідрохімічних досліджень на меліорованих землях, 2190 вимірювань вологості грунту, 140 вимірювань хімічного складу водної витяжки, 168 вимірювань агрохімічних властивостей грунтів, 1110 вимірювань кислотності грунтів відповідно до Програми робіт по моніторингу на меліорованих та прилеглих до них земель.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011р. № 1101 на договірних умовах виконано 3855 вимірювань показників складу та властивостей поверхневих, підземних, зворотних вод та агрохімічних властивостей ґрунтів.
За результатами досліджень значного перевищення допустимих норм забруднення поверхневих водних об’єктів не встановлено.
На виконання вимог ст.13, 16 Водного кодексу України, з метою зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з водним фактором, Тернопільським обласним управлінням водних ресурсів як спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі використання водних ресурсів, вивчено і узагальнено стан використання орендованих та безгосподарних водних об’єктів на території області та технічний стан їх гідротехнічних споруд, у тому числі, потенційно небезпечних. Впродовж року фахівцями управління, з залученням органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, проведено обстеження 716 водних об’єктів та їх гідротехнічних споруд.
Виявлені недоліки узагальнено та на адресу районних державних адміністрацій і ряду голів сільських рад підготовлено та направлено відповідні листи з конкретними пропозиціями про необхідність їх усунення, приведення гідротехнічних споруд водних об’єктів у робочий стан, виготовлення у встановленому законодавством порядку на ці споруди правовстановлюючих документів.
За ініціативи управління, стан використання водних ресурсів області, вжиття заходів щодо його покращення та запобігання виникнення на них надзвичайних ситуацій було розглянуто на черговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації (протокол № 11 від 10.11.2017). Рішення комісії з цього питання доведено до виконавців, проводиться контроль за його виконанням.
Облводресурсів при погоджені матеріалів оренди водних об’єктів надає технічні умови, що зменшує ризик виникнення надзвичайних ситуацій.
В Тернопільському облводресурсів функціонує аналітично-диспетчерський центр, проводиться узагальнення водогосподарської обстановки, щоденна інформація надається в Кризовий центр Держводагентства України, в вихідні і святкові дні встановлене чергування відповідальних працівників.
Неодноразово обласне управління водних ресурсів ініціювало розгляд питання стосовно стану Горішньо-Івачівського водосховища на регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній адміністрації і прийняті відповідні рішення по даному питанню.
Забезпечується постійний аналіз та узагальнення інформації про водогосподарську обстановку в області.
Тернопільське облводресурсів подало 143 пропозиції щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування за період з червня по 01 листопада 2017 року включно, з яких 116 дозволів видано Сектором у Тернопільській області Державного агентства водних ресурсів України, а 27 – відмовлено       у видачі дозволу.
З початку року подано 91 пропозиція щодо встановлення режимів, а саме:

 • для орендованих водних об’єктів та водосховищ – 77 шт.;
 • для неорендованих водосховищ – 14 шт.
 • Проведено паспортизацію 16 річок області, щорічно проводиться облаштування не менше 30 джерел.
  Відповідно до діючого законодавства облводресурсів надає послуги фізичним і юридичним особам з виготовлення дозволів на спеціальне водокористування, паспортів водних об’єктів, паспортів артсвердловин, гранично-допустимих скидів.
  Також проведено обстеження усіх водних об’єктів області, які не перебувають в оренді, визначено їх наповненість водою, придатність до використання, стан гідротехнічних споруд.
  Дана інформація направлена в обласну державну адміністрацію листом від 13.11.2017 р. № 951.
  Згідно «Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р.Дніпро на період до 2021 року» затвердженої Законом України від 24.05.2012р. № 4836-VI та програми розвитку водного господарства та водно-екологічного оздоровлення природного середовища Тернопільської області на період до 2021 року передбачено виконання природоохоронних та протипаводкових заходів. Розроблений робочий проект «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Іква та водоподаючого каналу на території Великомлинівецької та Великобережецької сільської ради Кременецького району Тернопільської області», який фінансується коштами обласного бюджету. В 2017 році виконано робіт на суму 743 тис. грн.
  Пропозиції обласного управління водних ресурсів щодо виконання природоохоронних і протипаводкових заходів направлені в Держводагентство України листом від 26.07.2017 р. № 646, в обласну державну адміністрацію листом від 11.04.2017р. № 334, в обласну раду листом від 02.12.2016р. № 1070.
  Виконання природоохоронних і протипаводкових заходів можливе при належному фінансуванні з Державного і місцевих бюджетів згідно розроблених програм.
  Облводресурсів здійснює контроль за сплатою орендної плати за водні об’єкти. Станом на 01.10.2017 р. було сплачено за водні об’єкти 152685,57 грн.
  Не останнє місце в діяльності управління займає пропагандистська робота, спрямована на популяризацію та дбайливе ставлення до водних ресурсів, їх збереження та відновлення. В облводресурсів організовуються просвітницькі заходи з метою привернення уваги громадськості до стану водних ресурсів, дбайливого ставлення до природних і штучних водних об’єктів. 
  Враховуючи нинішні проблеми водних ресурсів та з метою виховання екологічної культури громадян Тернопільське обласне управління водних ресурсів на постійній основі проводить екологічні заходи, присвяченні Всесвітнім дням Води, довкілля, Дністра, акції «До чистих джерел», виступи в навчальних закладах, друкуються матеріали у ЗМІ та інтернет-виданнях, створюються агітаційні буклети.
  Водогосподарські організації Тернопільської області широко пропагують дбайливе ставлення до водних ресурсів, закликають громадськість активно включатися в роботу з відновлення водних джерел, а також проводять її власними силами.

  27.11.2017

  Інформація

  Прогноз погоди

  http://www.vodgosp.te.ua/

   

  Стан гідрологічної обстановки на річках Тернопільської області 18.10.2018 р.

   

  Водомірні пости річки Дністер

  Рівень води над «0» графіка поста

  Зміна рівня води за добу

   

  Галич

  109 см

  -3

  Нижнів

  222 см

  -1

  Заліщики

  249 см

        -1

   

  Штормове попередження

  -